ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS.

24879828_1703017499748869_2988832088256155156_o

W związku ze Światowym Dniem AIDS obchodzonym 1 grudnia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żninie przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Żninie przeprowadziła w klasach: II LO, II TH, II TR zajęcia warsztatowe nt. HIV/AIDS. Przeprowadzone prelekcje miały na celu zwiększenie wiedzy z zakresu HIV/AIDS, a także uświadomienie, że wirus HIV może dotknąć każdego. Młodzież poznała drogi zakażenia wirusem HIV, zapoznała się ze sposobami zapobiegania zakażeniom oraz metodami leczenia. Ponadto każdy uczestnik zajęć otrzymał pakiety edukacyjne. Zajęcia przeprowadziła pani Paulina Arkuszewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie oraz pani Joanna Szymańska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie.

Świąteczna pomoc.

24172939_1700313663352586_6188096892986910091_o

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."– Jan Paweł II

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie przeprowadzili świąteczną zbiórkę artykułów żywnościowych oraz słodyczy i zabawek. Tego roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach", którą wspiera Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Przygotowane przez każdą klasę paczki, trafią do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Serdecznie dziękujemy całej społeczności za udział.

15493521_1338066202910669_1641529689302581694_o

    Dnia 14 grudnia 2017r.  odbędzie się zebranie rodzicielskie wszystkich klas według harmonogramu:

16 30 – spotkanie Prezydium i przedstawicieli Rady Rodziców

z poszczególnych klas ( sala nr 3)

1700 – spotkania wychowawców z rodzicami.

Przydział sal:

klasa

Nr sali

I LO

4

II LO

21

III LO

22

I TH

36

II TH

stołówka

III TH

34

IV TH

15

I TŻ

3

II TŻ

2

III TŻ

13

IV TŻ

20

I TR

33

II TR

12

III TR

11

IV TR

32

I BSIS

35

II ZSZ

14

III ZSZ

6 SPA

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW.

24132086_1694943060556313_6425899802398077697_o

28 listopada w Sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Za rok szkolny 2016/2017 Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty pana Marka Gralika otrzymali: Katarzyna Kubczak – Technikum Hotelarskie, Karolina Łojewska -Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Mateusz Nowak – Technikum Rolnicze . Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

24059503_1694943897222896_8465077659669976953_o

„Stop przemocy wobec dzieci”.

23632845_1685752428142043_5428975610939632997_o

16 listopada 2016 r. młodzież Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie uczestniczyła w happeningu „Stop przemocy wobec dzieci” zorganizowanym w dniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W ramach jego obchodów uczniowie wykonali transparenty oraz wzięli udział w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu pt. "Stop przemocy i agresji wobec dzieci". Przygotowane przez nich prace były wyeksponowane na holu szkoły. Happening rozpoczął się o godz. 10.00 w hali sportowej w Gąsawie. Po części artystycznej ogłoszone zostały wyniki konkursów plastycznych. W kategorii: plakat I m. zdobyła kl. II TH, II m. I TH, III m. I LO, natomiast w kategorii transparent: I m. kl. IV TH, II m . IV TŻiUG, III m. III LO. Happening zakończył się przemarszem ulicami Gąsawy. Przemarsz ten podkreślały niebieskie baloniki, łapki z napisem STOP przemocy oraz serduszka z hasłami tolerancji, szacunku, równości i bezpieczeństwa jako symbol walki z przemocą.

Gminne obchody Święta Niepodległości w Gąsawie.

23406058_1677262575657695_482111499284167164_o

Święto Odzyskania Niepodległości to najważniejsze ze świąt państwowych. Z tego też powodu uroczystości związane z obchodami 11 listopada odbywają się niemal w każdej miejscowości. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w uroczystości zorganizowane w Gąsawie i w Żninie.

23517510_1677992885584664_6358041742270510222_n

 W Gąsawie po Mszy św. za Ojczyznę uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowo – obronnym zaprezentowali  mieszkańcom gminy pokaz musztry paradnej przygotowany pod kierunkiem pana Mariusza Sulińskiego.

23406040_1677261678991118_8784978551224314583_o

Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w marszu, podczas którego Gąsawska Orkiestra Dęta grała patriotyczne i wojskowe pieśni. Na cmentarzu delegacje ,w asyście uczniów ZSN w Gąsawie pełniących wartę honorową, złożyły wiązanki i kwiaty na grobie powstańców wielkopolskich. Na zakończenie wspólnie odśpiewano Rotę.     

23406096_1677263722324247_3651648757093408483_o                                                             

 Po uroczystościach wszyscy  mogli spróbować tradycyjnych rogali oraz barszczu  i krokietów.

Piłka ręczna – sukces reprezentacji chłopców.

23550327_1679361338781152_3475266836806607418_o

W ramach Licealiady i zgodnie z kalendarzem rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego 13 listopada 2017 r. w hali sportowej I LO w Żninie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Męska reprezentacja szkoły w składzie: Mateusz Pietras, Marcin Sikorski, Tomasz Ręklewski, Kacper Hibner, Oskar Kołodziejski, Albert Wrzesiński, Bartosz Strzemkowski, Kamil Żrałka, Damian Chmiel, Kacper Sokołowski i Robert Nowicki wywalczyła tytuł wicemistrza Powiatu Żnińskiego zajmując II miejsce. Jest to ogromny sukces i kolejny znakomity występ uczniów ZSN w Gąsawie na zawodach sportowych. Do rywalizacji przystąpiły cztery szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Żnińskiego. Drużyny, które wystartowały w zawodach rozegrały turniej systemem „każdy z każdym”. Gratulujemy drużynie zaangażowania, woli walki i wspaniałego wyniku. Wyniki spotkań: 1. ZSN Gąsawa – ZSEH Żnin – 9 : 4 2. ZSN Gąsawa – I LO Żnin – 7 : 9 3. ZSN Gąsawa – ZSP Żnin – 12 : 10.

23467095_1679361322114487_4678723679200974454_o

Apel z okazji Święta Niepodległości.

23467334_1679020902148529_4262136427160562050_o

13 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w apelu z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość zorganizowała klasa II TŻiUG pod kierunkiem wychowawcy, pani Bożeny Korniluk. Uczniowie przygotowali montaż słowno – muzyczny, przybliżający nasze drogi do wolności. W trakcie uroczystości odbył się również pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów kl I i II LO. Nad sprawnym przebiegiem pokazu czuwał pan Mariusz Suliński. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Na zakończenie apelu Pani Dyrektor Aleksandra Adamska oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego p. Zbigniew Korniluk wręczyli nagrody uczniom, którzy zwyciężyli na etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 
Nagrody otrzymali:
– Karolina Łojekwska kl. IV TŻiUG
– Paulina Zakaszewska kl. III TR
– Michał Dereziński kl. II TR
– Michał Grabowski kl. III TR

Serdecznie Gratulujemy!!!

23632807_1679022975481655_5781422722447881958_o

Inauguracja Roku Akademickiego.

 

23511343_1679201805463772_6996730298637717285_o

10 listopada 2017 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się Uroczysta Inauguracja Klas Akademickich, w której wzięli udział uczniowie Uniwersyteckiego Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie. Wykład inauguracyjny poświęcony wpływowi urządzeń elektronicznych na komunikację interpersonalną wygłosiła prof. Eliza Grzelak. Podczas uroczystości uczniowie klas: I Liceum Ogólnokształcącego, I Technikum Hotelarskiego oraz I Technikum Żywienia odebrali z rąk Dyrektora Instytutu Kultury UAM w Gnieźnie prof. Leszka Mrozewicza indeksy, w których będą zapisywane wszystkie osiągnięcia uczniów realizujących projekt. W akademii uczestniczyli zaproszenie goście: Prezes Gąsawskiego Stowarzyszenia Pani Izabella Budzyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie Pani Aleksandra Adamska oraz wychowawcy klas pierwszych – Pani Grażyna Iwanek, Pani Anna Winiarska i Pan Waldemar Szreder. Udział uczniów w uroczystej inauguracji i zajęciach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza był możliwy dzięki podpisanemu 18 września 2015r. porozumieniu pomiędzy Zespołem Szkół Niepublicznych w Gąsawie a Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie w sprawie powołania Uniwersyteckiego Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie. Tematyka wykładów jest zawsze dostosowywana do kierunków kształcenia. Dzięki współpracy z Instytutem, uczniowie klas akademickich ZSN w Gąsawie mogą poczuć smak prawdziwego, studenckiego życia, a przede wszystkim uzyskują możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego oraz zdobycia kompetencji pomocnych nie tylko w szkole, ale także na studiach i w przyszłej pracy.

23456616_1679203268796959_3718683488858607604_o

Pomagamy – oddajemy krew.

23406137_1675463835837569_3041150477776025686_o

8 listopada 2017r. po raz pierwszy do Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie przyjechał ambulans do poboru krwi. Z inicjatywy Klubu HDK PCK „MY Gąsawianie” mieszkańcy okolic Gąsawy mieli sposobność przekazać ten dar nieznanym oczekującym osobom. Z informacji RCKiK w Bydgoszczy wynika, że zasoby zgromadzonej krwi kilku grup są na zerowym poziomie. Ze społeczności naszej szkoły do tej akcji zgłosiły się 33 osoby – zarówno pracownicy, jak i uczniowie. Łącznie oddano ponad 14 litrów krwi. Ogółem w akcji wzięło udział 45 dawców. To dobry początek. To ważne, decydujące o życiu czekających na pomoc ludzi wydarzenie. Akcję kordynowali: lekarz medycyny Wojciech Szczęsny i pedagog Jerzy Kałuża – Wierzchosławski . Ich działania wspierał Szkolny Klub Wolontariuszy „Serducha Gąsawy”. Dla oddających krew uczniowie Technikum Żywienia i Technikum Hotelarskiego pod okiem panem Waldemara Szredera przygotowali ciepłe napoje oraz posiłek regeneracyjny. Kolejny raz będzie można przy szkole oddać krew w przyszłym roku 25 kwietnia. Zapraszamy już dzisiaj.

23435025_1675463919170894_4806298059917774307_n