ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2014 o godzinie 8.00.

Inauguracyjna Msza Święta, godzina 9.30 w gąsawskim kościele.

Zakwterowanie wychowanków internatu od godziny 18.00, 31 sierpnia 2014.

WAKACJE, to też staże

W ramach projektu "Dobra praktyka uczyni z ucznia pracownika" realizowanego przez Kujawsko – Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan 3 uczniów Technikum Hotelarskiego – Olimpia Kasprzyk, Aleksandra Pietrzak oraz Władysław Stawicki będzie realizowało płatne staże u pracodawców w branży hotelarskiej. Głównym celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Uczestnikom życzymy powodzenia!

plakat_l

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W piątek 27 czerwca, w pięknym słońcu, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i  Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie, pożegnali odchodzący do historii rok szkolny 2013/2014.

Na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierunkiem p. Karola Orzechowskiego  w humorystyczny sposób został podsumowany rok szkolny.

Nie mogło również zabraknąć wyróżnień, najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne od pani dyrektor i rady pedagogicznej.

Pani dyrektor Grażyna Mielcarzewicz wręczyła dyplomy i nagrody uczniom w różnych kategoriach:

w kategorii olimpijczyk zwyciężył Marcin Owczarzak z IV klasy Technikum Rolniczego,

w kategorii najlepszy z najlepszych zwyciężyła Milena Kowalska z IV klasy Technikum Hotelarskiego,

w kategorii społecznik zwyciężyła Daria Janke z II klasy Technikum Hotelarskiego,

w kategorii najlepsza frekwencja zwyciężył Dawid   Marciniak z II klasy Technikum Rolniczego,

w kategorii wysoka kultura zwyciężył Michał Kotwica z IV klasy Technikum Rolniczego oraz Aleksandra Pietrzak z III klasy Technikum Hotelarskiego.

Uhonorowani zostali również pozostali olimpijczycy, którzy godnie reprezentowali szkolę w olimpiadach i konkursach, a mianowicie Barbara Przybysz i Damian Owczarzak.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa relację foto zapraszamy do galerii>>>

Szczególne podziękowania należą się sponsorom p. Dawidowi Ossowskiemu reprezentującego firmę Agrochem, który wraz z dyrektorem szkoły p. Grażyną Mielcarzewicz osobiście pogratulowali uczniom i wręczyli nagrody pieniężne, p. Witoldowi Mrówczyńskiemu właścicielowi  firmy Vit Pasz, p. Arkadiuszowi Wagnerowi oraz p. Mirosławowi Grajkowskiemu z firmy Jawor.

Gratulacje  należą się również uczniom klasy I Technikum Rolniczego, gdyż uzyskali najwyższą średnią ocen i zajęli pierwsze miejsce w szkole, tuż za nimi znalazła się klasa I Technikum Hotelarskiego. Klasa powtórzyła sukces i we wrześniu wyjedzie na jednodniową wycieczkę ufundowaną przez dyrekcję szkoły i Radę Rodziców.

W trakcie uroczystości z rąk Pani dyrektor oraz organizatorów Wielkiego Grillowania, które odbyło się od 13 do 15 czerwca w Żninie uczniowie klasy I i II Technikum Hotelarskiego oraz klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  otrzymali dyplomy oraz podziękowania za wolontariat podczas tej imprezy.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Grażyna Mielcarzewicz zwróciła się do młodzieży z życzeniami słonecznych, ciepłych i bezpiecznie spędzonych dni wakacyjnych.

Uczymy się zalesiać

W przeddzień zakończenia roku szkolnego, dnia 26 czerwca 2014 roku, klasa II Technikum Rolniczego w Gąsawie wraz z wychowawcą, p. Elżbietą Musiał uczestniczyła w szkoleniu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” w Posługowie zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wspomniane szkolenie składało się z kilku części: pierwszą z nich była prelekcja Macieja Czajkowskiego, doktoranta z SGGW w Warszawie. Po prelekcji młodzież naszej szkoły miała okazję zobaczyć efekty zalesiania, odwiedzając gospodarstwa dwóch rolników mieszkających w okolicy Posługowa. Młody las, który tam rósł, był kilkuletni. Po odwiedzeniu dwóch gospodarstw, udaliśmy się do Szkółki Leśnej w Mięcierzynie, gdzie zobaczyliśmy bardzo młode, kilkumiesięczne, rośliny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Podobnie, jak w wielu innych dziedzinach życia nie możemy obyć się bez technologii, tak samo jest w przypadku szkółek leśnych. Nowoczesna technologia jest wykorzystywana bardzo często, między innymi zobaczyliśmy niezwykle nowoczesną, sterowaną komputerem deszczownię.

Około godziny 16 wróciliśmy pełni wrażeń do Gąsawy, dopiero teraz „gotowi” na zakończenie roku szkolnego. Dziękujemy Pani Błajet za zaproszenie.

XX Konkurs Pojazdów Konnych

Tradycyjne polskie bryczki, niecodzienne wozy, miłośnicy koni i powożenia z różnych stron Pałuk zjechali do Lubostronia.

lubo07Więcej zdjęć w szkolnej galerii.>>

Przed pałacem 22 czerwca 2014 roku o godzinie 11 odbył się XX Konkurs Pojazdów Konnych. Uroczystość rozpoczęła się  fantastycznym pokazem poloneza, który został zaprezentowany przez 16 koni z klubu Deresz. W konkursie wzięło udział sześć pojazdów konnych, które zaprezentowały się przed pałacem. Uwagę publiczności przykuła prezentacja wozów którą przedstawił Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Gąsawy.

Pierwszy był to wóz mleczarka -powoził pan Marian Bauza, na wozie znajdowały się kany oraz produkty uzyskane z mleka takie jak: śmietana, twaróg, masło. Powóz był ciągnięty przez dwa konie 7 letnią Ramonę maści kasztanowatej rasy polski koń szlachetnej pół krwi i 3,5 letnią Rokitę maści kasztanowatej. Podczas pokazu uczniowie Tomasz Linette i  byli luzakami którzy mieli za zadanie przytrzymanie koni w czasie oceniania powozu. Na wozie uczennica Basia Przybysz przekazywała mleko i produkty mleczarskie uczennicy Ani Kowalczewskiej, która ubierając śmietankę w osobny dzbanuszek przekazała Marcie Różańskiej, która z uczniem Filipem Bednarem podała komisji kawę i bawarkę.

Drugim powozem była kareta Podolska  z roku 1905, powoził pan Wiesław Gałązka  koniem Ruleta rasy wielkopolskiej. W Karecie siedziały panie Julita Ciemna, Alicja Sudoł, Maria Wiechetek i Wiktoria Wiechetek. Luzakiem był pan Waldemar Szreder. Komisja przyznała naszym powozom czwarte i piąte miejsce oraz obdarowała  nagrodami i dyplomami. 

Wojewódzka Gala Laureatów i Finalistów Olimpiad i Turniejów

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprosiło: Barbarę Przybysz, Marcina i Damiana Owczarzaków oraz ich opiekunów: Marię Wiechetek, Grażynę Mielcarzewicz i Jana Grześkowiaka na Wojewódzką Galę Laureatów i Finalistów Olimpiad i Turniejów.

Podczas gali wręczone zostały dyplomy dla laureatów, pamiątkowe statuetki, dyplomy dla opiekunów oraz wyróżnienia dla najlepszych szkół.

gala

Pożegnanie III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej

13 czerwca 2013r.  odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na uroczystość przybyli absolwenci, nauczyciele i młodzież naszej szkoły. Zgromadzonych przywitała przewodnicząca szkoły Laura Nowak. Część artystyczną przygotowała klasa II ZSZ pod opieką wychowawczyni Izabelli Budzyńskiej.

 Pani dyrektor Grażyna Mielcarzewicz, życzyła absolwentom jak najlepszych wyników na egzaminie zawodowym oraz trafnych decyzji życiowych. Wspomniała również o ważnej roli kształcenia zawodowego w dzisiejszych czasach.  Pani dyrektor odczytała list gratulacyjny skierowany do ucznia Pawła Walczaka od przedstawiciela firmy KÖHLER+BOVENKAMP – Polska Sp.z o.o. w Żninie, gdzie odbywał praktykę zawodową. Uczeń ten otrzymał nagrodę rzeczową. Świadectwa ukończenia szkoły wręczył Pan Piotr Dolaciński, który pełnił funkcję opiekuna grupy w zastępstwie za Panią Elżbietę  Mazaną obecnie przebywającą na urlopie zdrowotnym.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  

 

Zawodowy start w przyszłość

W ramach projektu "Zawodowy start w przyszłość " 7 uczniów Technikum Rolniczego będzie realizowało staże zawodowe u pracodawców w branży rolniczej. Głównym celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 6 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
Przed stażami zawodowymi uczniowie odbyli szkolenie w zakresie przepisów BHP.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA