Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Szkolny Klub Wolontariatu "Serducha Gąsawy"


 

Szkolny klub wolontariatu „Serducha Gąsawy” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCHW GĄSAWIE

1)     CZYM JEST WOLONTARIAT SZKOLNY?

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, to jest: nauczycieli, uczniów i rodziców, na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując ciekawość i otwartość młodych ludzi poprzez wolontariat można uwrażliwić ich na dostrzeganie dobroczynnego piękna. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży alternatywną postawę wobec konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Działania podejmowane przez wolontariuszy pozytywnie wpływają na rozwój ich osobowości i są bardzo potrzebne ze względu na wymiar edukacyjno –wychowawczy.

2)     KORZYŚCI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z DZIAŁANIA WOLONTARIATU.

-Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

-Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

-Kształtowanie postaw prospołecznych.

-Rozwijanie empatii i tolerancji.

-Angażowanie się na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

-Tworzenie więzi ze środowiskiem.

-Angażowanie do wykorzystywania czasu wolnego na rzecz pomocy innym.

-Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

-Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

-Wykorzystywanie i nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń.

-Rozwijanie empatii i tolerancji.

-Wykorzystywanie i możliwość rozwijania zainteresowań.

-Podejmowanie i wspieranie ciekawych i ważnych inicjatyw młodzieżowych.

 

3)     ZADANIA WOLONTARIATU ZSN W GĄSAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Działania podejmowane w środowisku szkolnym:

 

a)     Wspieranie w nauce koleżeńskiej,

b)     Udział w uroczystościach wewnątrzszkolnych, pomoc w ich organizacji, udział w promocji szkoły,

c)      Akcje uczniowskie na rzecz pomocy potrzebującym uczniom;

 

Działania podejmowane w środowisku pozaszkolnym:

 

a)     Podejmowanie współpracy z instytucjami lokalnymi (GOPS, CARITAS-o. Gąsawa, par. św. Mikołaja w Gąsawie, PCK ),

b)     Podejmowanie akcji charytatywnych wspierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne,

Rodzaj podejmowanych zadań:

- Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych,

· Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy,

· Poznanie obszarów pomocy,

· Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy,

· Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę grupy wolontariatu,

· Zamieszczenie informacji o działalności grupy wolontariatu na stronie internetowej szkoły,

· Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez       nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy,

· Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu,

· Udział w Finale WOŚP,

· Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy,

· Spotkanie z przedstawicielem PCK,

· Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

· Okresowe zebrania grupy wolontariatu,

· Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią i GOPS w Gąsawie,

· Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego,

· Monitorowanie działalności wolontariuszy,

· Wymiana doświadczeń.

 

E-dziennik

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

ZSN Gąsawa laureatem Orłów edukacji 2023