Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Rekrutacja 2024/2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2024 

Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 

w Zespole Szkół Niepublicznych

w Gąsawie na rok szkolny 2024/2025.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
(Dz. U. 2023.900) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025.


 

I. Szkoły średnie dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej:

Branżowa Szkoła I Stopnia,

* Technikum Logistyczne

* Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

* Technikum Rolnicze,

* Technikum Informatyczne,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii.

 

II. Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły:

 1. Termin składania podań– od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

     (obowiązują druki wydane w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie). 

 1. Uzupełnienie podań o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

 i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od
25 czerwca 2024 r. (wtorek) do 9 lipca 2024 r. (wtorek)  do godz. 15.00 

 1. Dokumenty wymagane przez Szkołę:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub kopie tego świadectwa
  i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora, 

 1. dwie fotografie,

 2. podanie o przyznanie miejsca w internacie / zainteresowani kandydaci zamiejscowi/,

 1. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 1. kandydaci- posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia,

 1. kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych 

    wymienionych w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenia,

 1. kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają umowę od pracodawcy o kształceniu zawodowym praktycznym w zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

W przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc w oddziale o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.


 

Kwalifikowanie do szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi  16 lipca 2024 r. (wtorek) .

 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie od 13 maja do 17 lipca 2024 r.

 1. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę nauki do 19 lipca 2024 r. 

do godz. 15.00 przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia                     o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      do szkół 22 lipca 2024 r. do godz. 12.00


 

E-dziennik

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

ZSN Gąsawa laureatem Orłów edukacji 2023