Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Stowarzyszenie

Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw

Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej

Numer KRS: 0000 4532 86

    01.03. 2013r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zarejestrował  Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej, które liczy obecnie 34 członków. Stowarzyszenie jest  organem prowadzącym Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie   od roku szkolnego 2013/14.

       Na Walnym Zebraniu Założycielskim w wyniku wyborów wyłoniono kandydatury do Zarządu, który ukonstytuował się w składzie:

 Prezes –  Izabella Budzyńska,

 Wiceprezes  – Szymon Goc ,

 Skarbnik –  Agnieszka Frasz

 Sekretarz  –  Bożena Korniluk,

 Członek –  Agata Kubiak

    Równocześnie  została też wybrana Komisja Rewizyjna, w której zasiadają: Małgorzata Gwit, Grażyna Iwanek, Anna Winiarska. 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej obejmuje okres trzech lat.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działalność oświatowa polegająca na kształceniu młodzieży i dorosłych.
 2. Działalność na rzecz ochrony środowiska.
 3. Wydawanie broszur, ulotek, czasopism związanych z celami Stowarzyszenia.
 4. Kreowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego- kulturalnego  Gminy Gąsawa.
 5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Promowanie idei samorządności i wspieranie społecznych inicjatyw lokalnych.
 7. Upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i  wartości moralnych.
 8. Promowanie i upowszechnianie kultury, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji.
 9. Promowanie edukacji prozdrowotnej i proekologicznej.
 10. Aktywizacja zawodowa, gospodarcza oraz społeczna młodzieży i dorosłych
 11. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

 

E-dziennik

Projekt

​​

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

ZSN Gąsawa laureatem Orłów edukacji 2023