Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Rekrutacja 2023/2024

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół Niepublicznych

w Gąsawie na rok szkolny 2023/2024.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
(Dz. U. 2021.1082) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych szkół Ponadpodstawowych NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

 

 

I. Szkoły średnie dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej:

*  Branżowa Szkoła I Stopnia,

* Technikum Logistyczne

* Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

* Technikum Rolnicze,

* Technikum Informatyczne,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii.

 

II. Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły:

 1. Termin składania podań– od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

     (obowiązują druki wydane w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie).

 1. Uzupełnienie podań o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od

 27 czerwca 2023 r. (wtorek) do 11 lipca 2023 r. (wtorek)  do godz. 15.00

 1. Dokumenty wymagane przez Szkołę:
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub kopie tego świadectwa
  i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora,
 2. dwie fotografie,
 3. podanie o przyznanie miejsca w internacie / zainteresowani kandydaci zamiejscowi/,
 1. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. kandydaci- posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 1. kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych

    wymienionych w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenia,

 1. kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają umowę od pracodawcy o kształceniu zawodowym praktycznym w zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

W przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc w oddziale o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Kwalifikowanie do szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi  18 lipca 2023 r. (wtorek) .
 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie od 15 maja do 19 lipca 2023 r.
 3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę nauki do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00

 

E-dziennik

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny