Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Rekrutacja 2022/2023

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół Niepublicznych

w Gąsawie na rok szkolny 2022/2023.

 

Na podstawie  § 11bab ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

 

 

       I. Szkoły średnie dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej:

     *  Branżowa Szkoła I Stopnia,

     * Technikum Logistyczne

     * Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

     * Technikum Rolnicze,

     * Technikum Informatyczne,

     * Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym,

     * Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym,

     * Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii.

 

       II. Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły:

 1. Termin składania podań– od 16 maja do 21 czerwca 2022r. do godz. 15.00 (obowiązują druki wydane w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie).
 2. Uzupełnienie podań o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022r. (piątek) do 12 lipca 2022r. (wtorek)  do godz. 15.00
 1. Dokumenty wymagane przez Szkołę:
 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub kopie tego świadectwa
  i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora,
 2. dwie fotografie,
 3. podanie o przyznanie miejsca w internacie / zainteresowani kandydaci zamiejscowi/,
 1. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. kandydaci- posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 1. kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych wymienionych w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 2. kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają umowę od pracodawcy o kształceniu zawodowym praktycznym w zawodzie zgodnym
  z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

W przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc w oddziale o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Kwalifikowanie do szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi  19 lipca 2022r. (wtorek) .
 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie od 16 maja do 20 lipca 2022r.
 3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę nauki do 22 lipca 2022r.  do godz. 15.00 przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół 25 lipca 2022r. do godz. 12.00

 

E-dziennik

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny