Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Rekrutacja 2021/2022

Zasady rekrutacji do klas  pierwszych

w Zespole Szkół Niepublicznych

w Gąsawie w roku szkolnym 2021/2022.

 

        Na podstawie  § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

 

 

I. Szkoły dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej

Branżowa Szkoła I Stopnia,

* Technikum Logistyczne

* Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

* Technikum Rolnicze,

* Technikum Informatyczne,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii.

 

Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły.

          

  1. Termin składania podań– od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15,00 (obowiązują druki wydane w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie).
  2. Uzupełnienie podań o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od  25 czerwca 2021r. (piątek) do 14 lipca 2021r. (środa) do godz. 15,00.
  3. Dokumenty wymagane przez Szkołę:

           a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora,

           b. dwie fotografie,

           c. podanie o przyznanie miejsca w internacie / zainteresowani kandydaci zamiejscowi/,

           d. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

           e. kandydaci- posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia,

           f. kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych

       wymienionych w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenia,

          g. kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają umowę od pracodawcy o kształceniu zawodowym praktycznym w zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

W przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc w oddziale o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

Kwalifikowanie do szkół ponadpodstawowych.

 

  1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi  22 lipca 2021r. (czwartek) .
  2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.
  3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę nauki od 23 do 30 lipca 2021r. do godz. 15,00 przedkładając oryginały świadectwa  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  4. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół 2 sierpnia 2021r. do godz. 14,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-dziennik

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny