Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji do klas  pierwszych

w Zespole Szkół Niepublicznych

w Gąsawie w roku szkolnym 2020/2021.

 

              Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie odbywa się na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2019r.r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

I. Szkoły średnie dla młodzieży na podbudowie:

a) szkoły podstawowej

Branżowa Szkoła I Stopnia,

* Technikum Hotelarskie,

* Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

* Technikum Rolnicze,

* Technikum Informatyczne,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii.

 

Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły.

          

 1. Termin składania podań– od 11 maja do 23 czerwca 2020r.  do godz. 1500.

     ( obowiązują druki wydane w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie).

 1. Uzupełnienie podań o świadectwa ukończenia szkoły  podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 26 czerwca 2020r. (piątek) do 30 czerwca 2020r.  (wtorek) do godz. 15,00.
 2. Dokumenty wymagane przez Szkołę:
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora, które kandydat ukończył /najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania/,
 4. dwie fotografie,
 5. podanie o przyznanie miejsca w internacie / zainteresowani kandydaci zamiejscowi/,
 1. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. kandydaci- posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 1. kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych

    wymienionych w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenia,

 1. kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają umowę od pracodawcy o kształceniu zawodowym praktycznym w zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Kwalifikowanie do szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi do 13 lipca 2020r. (poniedziałek)  do godz. 12 00.
 2. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę nauki od 13 do 20 lipca 2020r. do godz. 1500 przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół 21 lipca 2020r. (wtorek) godz. 1200.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny