Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji do klas  pierwszych  w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie w roku szkolnym 2020/2021.

 

        Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA

DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS

WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 25 UST. 3

USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH  NA ROK SZKOLNY

2020/2021.

  

I. Szkoły średnie dla młodzieży na podbudowie:

a) szkoły podstawowej *  Branżowa Szkoła I Stopnia,

 • Technikum Hotelarskie,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 • Technikum Rolnicze,
 • Technikum Informatyczne,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii.

 

Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły.

           

1. Termin składania podań– od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 1500. ( obowiązują druki wydane w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie). 

2. Uzupełnienie podań o świadectwa ukończenia szkoły  podstawowej od 26 czerwca 2020r. (piątek) do 10 lipca 2020r. (piątek) oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r.  (wtorek).

3. Dokumenty wymagane przez Szkołę:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub kopie tego świadectwa i

zaświadczenia poświadczone przez dyrektora, 

 1. dwie fotografie,
 2. podanie o przyznanie miejsca w internacie / zainteresowani kandydaci zamiejscowi/,
 3. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 4. kandydaci- posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 5. kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych      wymienionych w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 6. kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają umowę od pracodawcy o kształceniu zawodowym praktycznym w zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Kwalifikowanie do szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi 12 sierpnia 2020r. (środa) .
 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.
 3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę nauki od 13 do 18 sierpnia 2020r. do godz. 1500 przedkładając oryginały świadectwa  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkół 19 sierpnia 2020r. (środa) godz. 1400.

 

 

E-dziennik

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny