Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Rekrutacja 2019/2020

Zasady rekrutacji do klas  pierwszych

w Zespole Szkół Niepublicznych

w Gąsawie w roku szkolnym 2019/2020.

 

          

Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie odbywa się na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2018r.r. poz. 996 , 1290,1669 i 2245) w związku z art. 149 ust. 6, art. 155 ust. 6, art. 165 ust. 5, art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 2245) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 9/2019 i 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na  semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

I. Szkoły średnie dla młodzieży na podbudowie:

   a)  gimnazjum

             W roku szkolnym 2019/2020 nauczanie w klasach pierwszych będzie się odbywało w następujących typach szkół:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia,
 • Technikum Hotelarskie,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 • Technikum Rolnicze,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii.

b) szkoły podstawowej

*  Branżowa Szkoła I Stopnia,

* Technikum Hotelarskie,

* Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

* Technikum Rolnicze,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym,

* Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii.

Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły.

          

 1. Termin składania podań– od 13 maja do 17 czerwca 2019r.   do godz. 1500.

          ( obowiązują druki wydane w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie).

 1. Uzupełnienie podań o świadectwa ukończenia szkoły gimnazjum/ podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalisty/ ósmoklasisty – od 21 czerwca 2019r.(piątek) do 25 czerwca 2019r. (wtorek)  do godz. 15,00.
 2. Dokumenty wymagane przez Szkołę:
 3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum /szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora, które kandydat ukończył /najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania/,
 4. dwie fotografie,
 5. podanie o przyznanie miejsca w internacie / zainteresowani kandydaci zamiejscowi/,
 1. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. kandydaci- posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 1. kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych wymienionych w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 2. kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają umowę od pracodawcy o kształceniu zawodowym praktycznym w zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Kwalifikowanie do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

 

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi do 11 lipca 2019r. ( czwartek)  do godz. 12 00.
 2. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę nauki od 11 do 15 lipca 2019r.   do godz. 1500 przedkładając oryginały świadectwa  i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

3.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 16 lipca 2019r. (wtorek) do godz. 1200

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny