Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Niepublicznych

Rekrutacja 2018/2019

Zasady rekrutacji do klas  pierwszych

w Zespole Szkół Niepublicznych

w Gąsawie w roku szkolnym 2018/2019.

 

              Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie odbywa się na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017r. poz. 59,949 i 2203)oraz art. 20 wa ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017r. poz. 2198,2203 i 2361) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60, 949 i 2203) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 28/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych  – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

I. Szkoły średnie dla młodzieży na podbudowie:

   a)  gimnazjum

             W roku szkolnym 2018/2019 nauczanie w klasach pierwszych będzie się odbywało w następujących typach szkół:

 • Technikum Hotelarskie,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 • Technikum Rolnicze,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu wizażu i kosmetologii

b) szkoły ponadpodstawowej

* Branżowej Szkoły I Stopnia

Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły.

  

 1. Termin składania podań– od 17 maja do 18 czerwca 2018r.

     do godz. 1500.

( obowiązują druki wydane w Zespole Szkół Niepublicznych

w Gąsawie).

 1. Dokumenty wymagane przez Szkołę
 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum – szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył /najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania/,
 2. dwie fotografie,
 3. podanie o przyznanie miejsca w internacie / zainteresowani kandydaci zamiejscowi/,
 1. kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. kandydaci- posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 1. kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych

    wymienionych w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenia,

 1. kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają zaświadczenie od pracodawcy o kształceniu zawodowym praktycznym w zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Kwalifikowanie do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły nastąpi do 12 lipca 2018r. ( czwartek)  do godz. 12 00.
 2. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę nauki najpóźniej do 19 lipca 2018r.

    ( czwartek)  do godz. 1500 przedkładając oryginały świadectwa

    i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 20 lipca 2018r.

    (piątek) do godz. 1200

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny